Usługi Pogrzebowe 

+48 509332858  

 biuro@funeral.com.pl

Administrator

Poniżej prezentujemy listę najczęściej zadawanych pytań.

 
 
Śmierć nastąpiła w domu. Co należy zrobić?

Pierwszym krokiem jest telefon do lekarza osoby zmarłej (z właściwej przychodni rejonowej), ewentualnie wezwanie pogotowia. Jeśli śmierć nastąpiła w nocy, należy zadzwonić do lekarza z Nocnej Opieki Lekarskiej (NOL). Po przybyciu na miejsce lekarz wystawi kartę zgonu. Drugim krokiem jest kontakt z nami. Jesteśmy dostępni przez całą dobę, więc jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń do nas: 195 88 lub 22 836 69 16 (numery całodobowe).

Śmierć nastąpiła w szpitalu. Co robić?
Jeśli do śmierci doszło w szpitalu (lub innej placówce opiekuńczej, np. hospicjum), personel przygotowuje większość niezbędnych dokumentów. W dalszych krokach pomożemy Ci my - skontaktuj się z nami, dzwoniąc pod numer 195 88 lub 22 836 69 16 (numery całodobowe).
 
W jakim czasie powinien odbyć się pogrzeb?

Zgodnie z polskim prawem do  pogrzebu nie może dojść wcześniej niż 24 godziny od chwili zgonu. Natomiast najpóźniej po upływie 72 godzin od momentu śmierci zwłoki powinny zostać usunięte z mieszkania celem pochowania lub w razie odroczenia terminu pochowania - złożone w domu przedpogrzebowym lub kostnicy do czasu pochowania.

Wyjątkiem od tych zasad jest śmierć spowodowana przez niektóre choroby zakaźne. Wtedy zwłoki powinny zostać pochowane w ciągu 24 godzin od śmierci, a usunięte z mieszkania natychmiast po stwierdzeniu zgonu.

Sama data i godzina pogrzebu jest uzależniona od ustaleń z zarządem cmentarza oraz dostępnych terminów mszy (lub uroczystości świeckiej).

 
Jaki rodzaj pochówku wybrać: tradycyjny czy urnowy?

W Polsce częściej wybierany jest pochówek tradycyjny. Niemniej jednak decyzja czy zmarły zostanie pochowany w tradycyjnej trumnie, czy też zostanie skremowany i pochowany w urnie, należy jedynie do najbliższej rodziny (osób uprawnionych). W razie wątpliwości lub pytań dotyczących rodzajów ceremonii pogrzebowych, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego w jednej z 12 placówek MPUK.

Co zrobić, jeśli bliski odejdzie w środku nocy/w czasie weekendu/w dzień wolny od pracy?

Na naszą pomoc możesz liczyć przez 24 godziny na dobę, w każdy dzień - roboczy i wolny. Jeśli bliska Ci osoba odejdzie w środku nocy, w czasie weekendu lub w inne dzień wolny od pracy, skontaktuj się z nami!

Czekamy po numerami telefonów:

 • 195 88 
 • 22 836 16 69 
 • 608 053 943
Co zrobić, gdy śmierć nastąpi z dala od domu?

Jeśli bliska Ci osoba odejdzie z dala od domu (podczas wakacji, wizyty w innym mieście), ale pochowana ma zostać w Warszawie - skontaktuj się z nami. 

KONTAKT MPUK SP. Z O.O.

Organizujemy transport ciał osób zmarłych z dowolnego miejsca na świecie, przejmujemy też odpowiedzialność za wszelkie związane z tym formalności.

Jakie dokumenty są potrzebne do zorganizowania pogrzebu?

Do organizacji pogrzebu potrzebne są:

- karta zgonu,
- akt zgonu,
- karta ZUS lub ostatni odcinek emerytury lub renty osoby zmarłej,
- dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osoby zlecającej pogrzeb.

 

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci osoby, która:

 1. ma przyznaną emeryturę lub rentę,
 2. ma przyznaną emeryturę pomostową,
 3. jest ubezpieczona w ZUS,
 4. ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 5. zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
 6. w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
 7. jest cywilną niewidomą ofiarą działań wojennych i pobierała świadczenie pieniężne,
 8. pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
 9. pobierała rentę socjalną,
 10. zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 11. pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 12. członka rodziny osoby wymienionej w punktach 1-4, 8 i 11, 
 13. nie miała własnego tytułu do ubezpieczeń, ale była członkiem rodziny osoby ubezpieczonej.

 

Ile kosztuje pogrzeb?

Trudno jest określić jednoznacznie koszt pogrzebu, ponieważ wpływa na to wiele czynników: wybór pochówku tradycyjnego lub z kremacją, konkretnego typu trumny lub urny oraz innych produktów (krzyż, kwiaty), a także stanu ciała osoby zmarłej (a tym samym ilości i rodzajów zabiegów przygotowujących do pochówku). Każdy pogrzeb to ciężka praca wielu ludzi.

Koszt podstawowego najprostszego pogrzebu tradycyjnego praktycznie zawsze pokrywa zasiłek pogrzebowy, wypłacany przez ZUS lub KRUS.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie pieniężne, przyznawane przez ZUS lub KRUS. Jeżeli wydatki na pogrzeb poniósł członek rodziny, zasiłek wynosi 4000 zł; jeżeli za pogrzeb płaciła inna osoba niż członek rodziny albo podmiot (np. pracodawca, gmina, dom pomocy społecznej itp.), wtedy zasiłek jest wypłacany w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie więcej jednak niż 4000 zł.

 

Czy pogrzeb bliskiej osoby uprawnia mnie do płatnego urlopu?

Pogrzeb bliskiej osoby to jedna z sytuacji, w których pracodawcy przyznają urlop okolicznościowy. Przysługuje on jednak tylko najbliższej rodzinie zmarłego: współmałżonkowi (2 dni), dziecku (2 dni), rodzicowi (2 dni), ojczymowi lub macosze (2 dni), rodzeństwu (1 dzień), teściowi lub teściowej (1 dzień), dziadkowi lub babci (1 dzień), osobie będącej na jego utrzymaniu lub będącej jego opiekunem (1 dzień).

Zajmujemy się kompleksową obsługą ceremonii pogrzebowej - dlatego też wszelkie kompozycje kwiatowe dostarczamy zgodnie z wolą klienta bezpośrednio na cmentarz lub w inne miejsce przez niego wyznaczone.

Co można zrobić z urną z prochami osoby zmarłej?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prochy powinny zostać zamknięte w szczelnej urnie. Może ona zostać zakopana w grobie lub złożona w kolumbarium, dopuszczalne jest również zatopienie urny.

 

 

Design by: www.diablodesign.eu